Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu kullanım sözleşmesi, PAM Dijital Reklam Ajansı Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra "Pushouse" olarak anılacaktır) ile Pushouse hizmetlerini kullanacak olan iş ortakları (bundan sonra "İş Ortakları" olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin amacı tarafların yükümlülüklerini, sözleşmenin şart ve koşullarını belirlemektir.

3. HİZMET ŞARTLARI

3.1. İş Ortakları, Pushouse hizmetlerini kullanarak müşteri bilgilerini toplamak ve müşterilere otomatik olarak WhatsApp mesajları göndermek için gerekli izinleri almalıdır.

3.2. Pushouse, iş ortakları tarafından gönderilen tüm verileri KVKK kapsamında işlemekte ve korumaktadır. İş Ortakları, KVKK duyuru metnini müşterilere göndererek bilgilendirmelidir.

3.3. Pushouse, hizmetleri sunarken iş ortaklarına ve müşterilere karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. İş Ortakları, hizmetin kullanımı sırasında tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun hareket etmelidir.

4. İPTAL VE İADE

4.1. Bu kullanım sözleşmesinde, Pushouse tarafından sağlanan hizmetlerin iadesi bulunmamaktadır.

4.2. İş Ortakları, hizmetin kullanımını herhangi bir zamanda durdurabilir; ancak, durdurma işleminden sonra iptal işleminin konu olduğu güne kadar yapılan ödemelerin iadesi yapılmayacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Pushouse.com ve hizmetlerine ilişkin tüm fikri, ticari, sınai mülkiyet hakları, iş ortaklarının kullanımına sunulan hizmetleri kapsayacak şekilde Pushouse'a aittir.

6. FERAGAT, SINIRLI SORUMLULUK VE TAZMİNAT

6.1. Pushouse, iş ortakları ve müşteriler arasındaki ilişkilerde herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İş Ortakları, Pushouse'un hizmetlerinin kullanımından doğabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan feragat eder ve Pushouse'u bu tür zarar ve sorumluluklardan muaf tutar.

6.2. İş Ortakları, Pushouse hizmetlerinin kullanımıyla ilgili olarak üçüncü taraf hak sahiplerinin haklarını ihlal etmeyecek şekilde hareket etmeyi taahhüt eder. İş Ortakları, Pushouse'un bu tür bir ihlalden doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacağını kabul eder ve bu tür zararlardan dolayı Pushouse'un zararını tazmin etmeyi taahhüt eder.

7. GİZLİLİK VE VERİ KORUMA

7.1. Pushouse, İş Ortakları ve müşterilerinin verilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekte ve korumaktadır. İş Ortakları ve müşteriler, bu sözleşmeyi kabul ederek, Pushouse'un bu verileri KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemesine izin verir.

7.2. Pushouse, İş Ortakları ve müşterilerinin verilerini, hizmetlerin sunulması amacıyla iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve yasal düzenlemeler gereği veri paylaşılması gereken mercilerle paylaşabilir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İş Ortakları, Pushouse hizmetlerinin kullanımını herhangi bir zamanda durdurabilir. Bu durumda, iş ortağı ve Pushouse arasındaki bu kullanım sözleşmesi sona erer. İş ortağı işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine işbu sözleşme fesih edilse dahi süresiz uymayı taahhüt eder.

8.2. Pushouse, İş Ortakları'nın hizmet şartlarına, yasal düzenlemelere veya üçüncü taraf haklarına aykırı hareket etmesi durumunda, iş ortağı ile bu kullanım sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu kullanım sözleşmesi ve taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İş Ortakları, Pushouse hizmetlerini kullanarak veya Pushouse.com'a üye olarak bu kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılır ve sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer.

11. DEĞİŞİKLİKLER VE EKLER

11.1. Pushouse, bu kullanım sözleşmesinde herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

11.2. İş Ortakları, sözleşmedeki değişikliklere uyum sağlamakla yükümlüdür. İş Ortakları, değişiklikleri kabul etmemeleri durumunda, bu kullanım sözleşmesini feshederek hizmetlerin kullanımını durdurabilirler.

12. TEBLİGAT

12.1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek tebligatlarını, yazılı ve elektronik posta yoluyla yapabilirler.

12.2. İş Ortakları, üyelik işlemleri sırasında verdikleri elektronik posta adreslerinin geçerli ve güncel olduğunu kabul eder ve bu adreslere gönderilecek tebligatların geçerli olduğunu beyan eder.

13. BÜTÜNLÜK

Bu kullanım sözleşmesi, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder. İşbu sözleşme ve ekleri dışında taraflar arasında yapılmış başka bir anlaşma bulunmamaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

Bu kullanım sözleşmesi, İş Ortakları tarafından kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve taraflar arasında bağlayıcıdır.

Taraflar, bu sözleşmeyi kabul ederek, sözleşme hükümlerine ve tüm eklerine, yasalara ve düzenlemelere uyacaklarını taahhüt ederler.

15. MÜCBİR SEBEP

15.1. Doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanmalar, yangın, salgın hastalıklar, iletişim altyapısının çökmesi, enerji kesintileri ve benzeri önceden öngörülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında olan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir.

15.2. Mücbir sebep olaylarından herhangi biri nedeniyle sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmelidir.

15.3. Mücbir sebep süresince tarafların sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeme durumlarından dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz.

16. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

İş Ortakları, Pushouse'un yazılı onayı olmaksızın bu sözleşme ve sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devredemez.

17. BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER

Bu kullanım sözleşmesi, Pushouse'un web sitesinde yayınlanan gizlilik politikası ve diğer tüm ilgili belgelerle bağlantılıdır. İş Ortakları, bu sözleşmeyi kabul ederek, bu belgelerin tüm şartlarını da kabul etmiş sayılır.

17. YAZILI ŞEKİL

İşbu sözleşmenin yazılı şekle ilişkin herhangi bir talebi olmayan taraflar, elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve bildirimlerin geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul eder.

Son olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi, İş Ortakları tarafından kabul edildiği anda geçerli ve yürürlüğe giren bir sözleşme olarak kabul edilir.

Hadi Tanışalım!

Pushouse İle Tanış

Yeniliklerimizi İlk Sen Duy İstiyoruz

E-bültenimize Abone Ol

veya

Pushouse İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Pushouse, WhatsApp üzerinden otomatik pazarlama faaliyetleri ve çeşitli modüller sunarak e-ticaret yapan markaların satışlarını artırmada yardımcı olur.

Copyright© 2024 Pushouse
Yardım mı lazım? İletişime Geç