Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Aydınlatma Metni, PAM Dijital Reklam Ajansı Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra Pushouse olarak anılacaktır.) (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz, iş ortaklarımızın e-ticaret web sitelerinden sizlere ait ad, soyad, telefon numarası ve sepet bilgilerini almakta ve bu bilgiler doğrultusunda sizlere WhatsApp üzerinden mesaj göndermektedir. Bu mesajlar, siparişleriniz, kampanyalar ve ürünler hakkında bilgilendirme ve destek amacıyla gönderilmektedir. İş ortağımızın web sitesine yaptığınız üyelikte kabul ettiğiniz KVKK kapsamında bu açıkça belirtilmiştir.

Pushouse olarak iş ortaklarımızın müşterilerinden toplanan kişisel veriler (müşteri adı, soyadı, telefon numarası ve sepet bilgileri), iş ortaklarımızın müşterilerine otomatik olarak WhatsApp mesajları göndermek amacıyla işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Saklanması

Pushouse, yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi, Türkiye sınırları içerisinde ve/veya Türkiye sınırları dışında hizmet aldığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabilir.

Müşterilerimize gönderilen tüm veriler, iş ortaklarımız tarafından gerekli izinler alınarak sağlanmaktadır. Verileriniz, Amazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan güvenli sunucularda saklanmaktadır. Veri aktarımı süreçlerinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Pushouse olarak, kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. Bu önlemler, verilerinizin yetkisiz erişimlere, kayıplara, hatalara ve kötüye kullanıma karşı korunması için düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş ortaklarımızın e-ticaret sitelerinden otomatik olarak toplanır. Verilerin toplanması ve işlenmesi, KVKK'nın 5. maddesinde yer alan "açık rıza", "sözleşmenin kurulması ve ifası", "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, kimliğinizi tespit etmeye yönelik gerekli bilgiler (kimliğinizin resmi kurumlarca veya belgelerce doğrulanmış olması şartıyla) ve talebinizin içeriğine ilişkin açıklamalarınızla birlikte, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz. Başvurunuz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun belirlediği tarifedeki ücret alınabilecektir.

KVKK uyarınca haklarınızı kullanmak için başvurularınızı, [email protected] mail adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Pushouse olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine önem veriyor ve bu kapsamda sizlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. İşbu KVKK duyuru metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirilmekte olduğunuzu hatırlatırız.

Hadi Tanışalım!

Pushouse İle Tanış

Yeniliklerimizi İlk Sen Duy İstiyoruz

E-bültenimize Abone Ol

veya

Pushouse İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Pushouse, WhatsApp üzerinden otomatik pazarlama faaliyetleri ve çeşitli modüller sunarak e-ticaret yapan markaların satışlarını artırmada yardımcı olur.

Copyright© 2024 Pushouse
Yardım mı lazım? İletişime Geç